Kollektivkampanjen er en norsk landsomfattende kampanje som jobber for et forbedret kollektivtilbud i alle norske byer. Kollektivkampanjen ble grunnlagt i 1997 og er et samarbeid mellom fagforbundet og miljøbevegelsen.Totalt er det seks organisasjoner tilknyttet Kollektivkampanjen. Alle ønsker de å sette søkelyset på norsk kollektivtrafikk og åpne for en debatt som kan se tilbudet komme opp på linje med det man burde forvente i større byer i Norge. Kollektivkampanjen vil jobbe for bedre framkommelighet for de ulike kollektivtilbudene, og ønsker å se tilskuddene til buss, trikk, og tog hevet til det vi mener er et minimumsnivå. Et nivå Norge i dag ikke er i nærheten av å nå. Alle som ønsker å komme i kontakt med oss, eller ønsker å ta en aktiv rolle i kampanjen, kan komme innom våre kontor som ligger hos Natur og ungdom i Oslo sentrum.

Organisasjonene bak kollektivkampanjen

Fagforbundet er LOs største forbund med hele 350.000 medlemmer. Fagforbundet er en sammenslåing av de gamle forbundene Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund. De to ble slått sammen til Fagforbundet i 2003. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter, og ved norske sykehus. Totalt organiserer fagforbunet medlemmer i over 100 ulike yrkesgrupper. Som et av de største forbundene i Norge, er det naturlig at forbundet inntar en aktiv rolle i samfunnsspørsmål som angår deres medlemmer. Kollektivtrafikk, eller mangel på kollektivtrafikk, har i alle år engasjert deres medlemmer, ikke minst fordi forbundet organiserer en rekke av de lavest lønnede yrkene i Norge.

Norsk Jernbaneforbund (NJF) organiserer ansatte i Jernbaneverket og i NSB AS. Dette innebærer også datterselskap som Nettbuss AS, Selexa, Bane-Tele AS, Nettlast AS og Flytoget AS. Forbundet har i overkant av 15.000 medlemmer.

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Forbundet ble grunnlagt for over 100 år siden i 1914. Naturvernforbundet er en uavhengig og demokratisk medlemsorganisasjon som teller over 25.000 medlemmer. Forbundets medlemmer er fordelt over 100 ulike fylkeslag med lokalkontorer over hele Norge. Naturvernforbundet jobber for å beskytte verdens natur og miljø. Forbundets arbeid omfavner et bredt spekter av saker som områdevern, artsvern, klima, energi, miljøgifter, skog, fiske, oppdrett og samferdsel. Naturvernforbundet startet som en liten organisasjon som fokuserte på utfordringer i Norge, men i dag er forbundet del av et internasjonal nettverk med medlemsorganisasjoner i over 20 land verden over.

Natur og Ungdom (NU) er en norsk miljøvernorganisasjon som arbeider for å gi unge mennesker som er opptatt av miljø og miljøpolitikk et felles samlingspunkt. Det er ungdommen som er fremtiden, og de fortjener å bli hørt. Natur og ungdom har en rekke fanesaker, men deres medlemmer er spesielt engasjert av lavere klimagassutslipp, beskyttelse av norsk natur, oljeutvinning i nordområdene, fornybar energi og kollektivtrafikk. Organisasjonen har over 7000 medlemmer fordelt på rundt 70 lokallag over hele Norge. Natur og ungdom er politisk uavhengig, selv om de som organisasjon er en del av Norges Naturvernforbund. Som forbund er ikke Natur og ungdom redd for å tale selv sin moderorganisasjon i mot, og medlemmene er kjent for å gå til blant annet aksjoner og sivil ulydighet for å fremme saker de brenner for.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er et av Norges eldste fagforbund. Forbundet ble dannet i 1898, og er i dag Norges største forbund innen logistikk og transport med over 20.000 medlemmer. Norsk Transportarbeiderforbund ble i en del av LO i 1907. Medlemmene i forbundet arbeider innen en rekke ulike yrker, men de fleste har sin arbeidsdag innen transport, lager, terminalarbeid, sjåfører innen ekspedisjons- og grossistnæringen, avisbud, drosjesjåfører, renovasjon og gjenvinning, godssjåfører, og losse- og lastearbeiderne i norske havner.

Yrkestrafikkforbundet (YTF) er et fagforbund som organiserer over 11.000 ansatte i bedrifter innen transport, gods og logistikk. Forbundet som ble grunnlagt i 1955, er en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).