Det er stadig snakk om at flere burde bruke kollektivtransport i stedet for egen bil, og dette er først og fremst på grunn av miljøhensyn. Utslipp fra biler er et av de største forurensningsproblemene vi har i Norge, for å ikke snakke om resten av verden. Ikke bare er dette ikke bra for miljøet, men det skader ikke minst også mennesker med luftveisproblemer. I de største byene er det rett og slett farlig å puste inn luften på de verste dagene.

Derfor må vi alle bruke mer kollektivtransport, og denne skal helst være så miljøvennlig som mulig. Å utvikle et heldekkende transportnett med miljøvennlige fremkomstmidler er som kjent ikke billig, og det er nettopp dette som stopper fremdriften. Undersøkelser viser også at alt flere sier seg villige til å bruke kollektivtransport dersom det finnes tilbud til de tider av døgnet som de trenger å komme seg til og fra jobb, og ikke minst dersom billettprisene synker. Sånn som det er nå stiger prisene hvert år, og dette stopper mange fra å reise miljøvennlig. Vi skjønner alle at ruteselskapene må ha penger inn for å kunne tilby det rutenettverket som er etterspurt, men kanskje finnes det en annen måte å finansiere dette enn ved å stadig øke prisene?

Hent penger gjennom spill-lisens

Det finnes en stor pott med penger som enkelt kan brukes for å finansiere både miljøvennlig transport og andre sosiale goder. Det vi snakker om, er alle de millionene av kroner som hvert år forsvinner ut av landet gjennom nettcasinoer. Sånn som det er i dag, når vi ikke har en egen lisens for utenlandske spillselskaper som tilbyr pengespill til nordmenn, får ikke den norske stat én eneste kroner igjen for dette. Dette er rett og slett penger som bare forsvinner ut av landet. Ved å innføre en lisens kan vi endre dette.

Norsk Tipping er de eneste som kan tilby casinospill i Norge, og fra inntektene går 5% tilbake til samfunnet. Dette i form av grasrotandelen, som går til foreninger og andre organisasjoner. Dette er en god løsning, siden dette gir noe tilbake til samfunnet. Dessverre er det sånn at det ikke bare er hos Norsk Tipping at nordmenn spiller, da det meste av spill faktisk foregår på nett. Det betyr at det er mye penger som Norge rett og slett sier nei takk til, ved å ikke ha en lisens. Dette er snakk om så mye penger at dette fort kunne ha finansiert billigere kollektivtransport, og ikke minst et mer miljøvennlig og fleksibelt alternativ.

Utdatert spill-monopol

Diskusjonen om spillisens dukker med jevne mellomrom opp, både i media og ikke minst på stortinget. Grunnen til dette er at monopolet som vi har nå er utdatert og ikke lengre funksjonelt. Hadde det fungert som det skal, så hadde det ikke vært noen grunn til å stadig diskutere dette. Selv om Norge er et rikt land, har vi råd til å se millioner på millioner av kroner bare forsvinne? Hvis vi er så rike – hvorfor har vi ikke kollektivtransport som reflekterer dette?

De utenlandske spill-operatørene tjener i dag svimlende summer på norske spillere, og selv om de i dag bare putter disse pengene i egen lomme, er de for en norsk lisens. De vil gjerne gi noe tilbake til Norge, så hvorfor vil ikke vi ta imot? Det er tydelig at spill-monopolet vi har i dag ikke hindrer noen i å spille på disse nettcasinoene, så hva er da poenget med å ikke ha en lisens? Det er på tide at Norge innvilger lisens for disse casinoene, og bruker penger på noe fornuftig, som kommer både befolkningen og planeten til gode. Innfør spillisens i dag – for mer miljøvennlig transport i morgen!